Osteopati / Om osteopati


Om osteopati

Osteopati är en manuell behandlingsform som strävar efter att individuellt främja kroppens funktionella helhet.
Osteopati passar alla åldrar från spädbarn till ålderdom.

Osteopater undersöker kroppens funktion och struktur med syfte på att hitta orsaken till symptomen. Främst behandlar osteopater besvär inom stöd- och rörelseapparaten, så som rygg- och nackbesvär, diverse smärttillstånd och ledproblem, huvudvärk och stress. Som osteopat är det väsentligt att utesluta patologiska tillstånd som kräver annan medicinsk behandling, och vid behov vidarebefodra till sakenlig vård. OSTEOPATI      |      050-5500461 (Eva)      |      Klövergatan 1 Åbo    |      050-5849376 (Sandra)      |      Karlavägen 5  Helsingfors