Osteopati / Bakgrund


Bakgrund

Osteopati är den äldsta manuella medicin formen uppkommen i Nordamerika. Läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917) grundade osteopatin 1874 efter ingående studier i anatomi. På basen av sina studier och medicinsk erfarenhet ansåg A.T.Still att kroppen är skapad med all benägenhet att upprätthålla sin hälsa, utgående ifrån att kroppen ges en möjlighet till de rätta omständigheterna.


Osteopatins tre grundprinciper:

Kroppen är en helhet

Kroppen har en självläkande förmåga

Kroppens struktur och funktion sammankopplade

Osteopati behandlingen grundar sig på de här principerna.Från Amerika till Europa

Den första osteopatiskolan, the American School of Osteopathy (ASO) grundades i Kirksville 1892. A.T. Stills elev John Martin Littlejohn kom med osteopatiutbildningen till Europa 1917, Brittish School of Osteopathy (BSO) i London. Båda skolorna existerar än idag.
Sedan A.T.Still och J.M.Littlejohns tider har osteopati spridit sig runt om i världen. Ständigt sker forskning inom området och osteopatin vidareutvecklas. Under de senaste 10-20 åren har det skett ökad aktivitet inom osteopatin runt om i världen. Utbudet på konferenser och vidareutbildning är tämligen stor idag.

I Finland sker osteopatiutbildningen på yrkeshögskolenivå. Studieprogrammet omfattar fyra år och innehåller bl.a. anatomi, fysiologi och medicinska ämnen. Osteopat är skyddad yrkestitel inom hälsovården (www.valvira.fi).

Strävan är att få en gemensam standard på utbildnings- och yrkesnivån runt om i Europa. Inom ramen av OsEAN (Osteopathic European Academic Network) sker utbildnings sammarbete mellan de olika institutionerna. På förbundsnivå finns ett sammarbetsforum inom FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) och EFO (European Federation of Osteopaths).

I följande länder finns det lagsiftning gällande osteopati yrket: Stor Britannien, Frankrike, Malta, Island och Finland.

I USA, som är osteopatins ursprungsland, är osteopati en medicinsk utbildning som leder till läkaryrke. I Kanada är osteopatiutbildningen en femårig deltidsutbildning. I Australien är osteopati utbildningen fem årig på universitets nivå. Även i Asien finns en del nya skolor som utbildar osteopater.

Globalt är OIA (Osteopathic International Alliance) en organisation för institutioner. För privat personer, dvs. osteopat läkare och osteopater finns organisationen WOHO (World Osteopathic Health Organisation). I oktober 2010 utgavs Benchmark Statement om osteopati av Världshälso-organisationen (WHO).

I Finland finns det tre yrkesförbund: Finska osteopatiföreningen, Finska osteopatförbundet och Finlands Ortopediska Osteopater. Dessa förbund grundade under våren 2011 en takorganisation, Finska Osteopater rf., som representerar alla osteopater i Finland.OSTEOPATI      |      050-5500461 (Eva)      |      Klövergatan 1 Åbo   |      050-5849376 (Sandra)      |      Karlavägen 5  Helsingfors