Osteopatia / Osteopatian taustaa


Osteopatian taustaa

Osteopatia on Pohjois-Amerikan vanhin manuaalinen hoitomenetelmä. Lääkäri Andrew Taylor Still (1828-1917) suoritti perusteellisia anatomian opintoja ja perusti osteopatian 1874. Opiskelunsa ja lääketieteellisen kokemuksensa perusteella hän päätyi siihen oletukseen, että keho on luotu kaikkine kykyineen ylläpitämään terveytensä, kunhan sille vain annetaan mahdollisuus.


Osteopatian kolme perusperiaateetta:

Keho on kokonaisuus

Keholla on itseparanemismekanismi

Kehon rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa

Osteopatian hoito perustuu näihin periaatteihin


Amerikasta Eurooppaan

Osteopatian perustaja Andrew Taylor Still perusti ensimmäisen osteopatiakoulun, The American School of Osteopathy (ASO) Kirksvillessä 1892. A.T. Stillin oppilas John Martin Littlejohn toi osteopatiakoulutuksen Eurooppaan ja perusti Lontooseen Brittish School of Osteopathy:n (BSO) vuonna 1917. Molemmat koulut ovat vielä tänä päivänäkin toiminnassa.

A.T. Stillin ja J.M. Littlejohnin ajoista osteopatia on levinnyt ympäri maailmaa. Alan aiheista tehdään tutkimuksia jatkuvasti ja näin osteopatia kehittyy. Viimeisten 10-20 vuoden aikana osteopatian tunnettavuus on lisääntynyt ympäri maailmaa. Tänä päivänä jatko-opiskelun ja konferrenssien tarjonta on suhteellisen suuri.

Suomessa osteopatiakoulutus on ammattikorkeakoulu tasoinen. Opetussuunnitelma on nelivuotinen ja sisältää mm. anatomia, fysiologia ja lääketieteellisiä aineita. Suomessa osteopaatteilla on terveydenhuollon alan piirissä suojattu ammattinimike 

Euroopassa osteopatian tavoite on saada yhteinen laatu koulutus- ja ammattitasoon.
OsEAN verkostossa (Osteopathic European Academic Network) tapahtuu koulutusten välinen yhteistyö. Liittotasolla on olemassa yhteistyöfoorumi FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) ja EFO (European Federation of Osteopaths).
Seuraavissa Euroopan maissa on osteopaatin ammattiin liittyvä lainsäädäntö: Iso Brittania, Ranska, Malta, Islanti ja Suomi.

Osteopatian synnyinmaassa Yhdysvalloissa osteopatia-opinnot ovat tasoltaan lääketieteellisiä opintoja, jotka johtavat lääkäriammattiin. Kanadassa osteopatia-opinnot suoritetaan viisivuotisena osa-aikaopiskeluna. Australiassa osteopatia opiskelu kestää viisi vuotta ja on yliopistotasoinen. Myös Aasiassa löytyy joitakin uusia osteopatiakoulutuksia.

Maailmanlaajuisesti OIA (Osteopathic International Alliance) on eri järjestöjen ja koulutus-instanssien organisaatio. Yksityiselle henkilölle, eli osteopatti-lääkäreille ja osteopaateille on olemassa WOHO (World Osteopathic Health Organisation). Lokakuussa 2010 Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi Benchmark Statementin osteopatiasta.

Suomessa löytyy Suomen Osteopatiayhdistys, Suomen osteopaattiliitto sekä Suomen Ortopediset Osteopaatit. Yhdessä nämä muodostivat keväällä 2011 kattojärjestön Suomen Osteopaatit ry, joka edustaa kaikkia osteopaatteja Suomessa.

OSTEOPATIA      |      050-5500461 (Eva)      |      Apilakatu 1 Turku    |      050-5849376 (Sandra)      |      Otavantie 5 Helsinki